คำกระตุ้นการตัดสินใจ: สร้างสมอง สร้างอนาคต

คำกระตุ้นการตัดสินใจ: สร้างสมอง สร้างอนาคต

หลักฐานชัดเจน: การพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องมีความสำคัญระดับโลกและระดับชาติ รัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แล้ว แต่พวกเขาจำเป็นต้องสนับสนุนคำมั่นสัญญานี้ด้วยการดำเนินการและวางการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ที่ด้านบนสุดของวาระทางเศรษฐกิจและการเมืองของพวกเขายูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลและพันธมิตร:

ลงทุนด่วนในบริการที่ให้ลูกๆ โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนที่สุด 

การเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดการเพิ่มส่วนแบ่งโดยรวมของการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นขั้นตอนสำคัญที่รัฐบาลสามารถทำได้และควรทำ ตัวอย่างเช่น การจัดสรร 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณการศึกษาของประเทศทั้งหมดให้กับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจะช่วยเพิ่มจำนวนเด็กที่เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนได้อย่างมาก ซึ่งสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ

เพิ่มรายได้ในอนาคต การจัดหาเงินทุนที่เป็นนวัตกรรม

ยังช่วยให้รัฐบาลเข้าถึงเด็ก ๆ ได้มากขึ้นด้วยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางอาจรวมถึงการจัดสรรภาษีเพื่อชำระค่าบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือกำหนดกรอบ “การชำระเงินตามผลลัพธ์” ที่เชื่อมโยงการลงทุนกับผลลัพธ์ขยายการเข้าถึงบริการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพและจำเป็นในบ้าน โรงเรียน ชุมชน และคลินิกสุขภาพ

เพื่อให้เข้าถึงเด็กและครอบครัวได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยต้นทุนที่มากขึ้น รัฐบาลและพันธมิตรสามารถบูรณาการการแทรกแซงสำหรับเด็กปฐมวัยเข้ากับบริการที่มีอยู่ เช่น การตรวจสุขภาพตามปกติที่โรงเรียนอนุบาลและการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ปกครองใหม่ สำหรับบริการที่มีชื่อเสียงและมีประสิทธิภาพ เช่น การดูแลฝากครรภ์ การสนับสนุนด้านโภชนาการ และการดูแลเด็กในชุมชน การแทรกแซงเหล่านี้สามารถเพิ่ม

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คำแนะนำในการกระตุ้นการตอบสนอง การเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ และโปรแกรมการเลี้ยงดูบุตรเพื่อปกป้องเด็กจากความรุนแรง3. ทำให้นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นมิตรกับครอบครัวมีความสำคัญระดับชาติ – และความจำเป็นของภาคเอกชนนโยบาย โปรแกรม และการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลสามารถให้การเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูก ๆ ของพวกเขาจ่ายให้กับเด็กที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่ดีขึ้น แรงงานที่มีอุปกรณ์ครบครันและการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้น ทุกประเทศควรจัดการศึกษา

ก่อนประถมศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเป็นเวลาสองปี 

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆ และยังช่วยให้พ่อแม่ที่ทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวอีกด้วย นโยบายสถานที่ทำงานที่สำคัญรวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 12 เดือน สิ่งอำนวยความสะดวกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการหยุดให้นมลูกโดยได้รับค่าตอบแทนในช่วงหกเดือนแรก และโปรแกรมการดูแลเด็กในสถานที่และการเรียนรู้ปฐมวัยสำหรับบุตรหลานของพนักงาน

Credit : สล็อต pg